Calendari

18:00 – 19,45
Entremaments Grups petits

Grups petits
10:00 - 11:00
Entremaments Precisió

Precisió
11:00 - 12:45
Entremaments Cuartets

Quartets
18:30 - 18:45
CERIMÒNIA D'OBERTURA
18,45 - 19,15
Neteja de pista
18,00
COMPETICIÓ PRECISIÓ
19,00 - 20:00
Neteja de pista
19,15 – 20,15
COMPETICIÓ GRUPS PETITS
Entrega de premis

Precisió i Grups Petits
09:15 – 11,00
Entremaments Precisió


11,00 - 13,00

Neteja de pista
17:00 - 18:00

Entrega de premis

18,00 - 18,45
CERIMÒNIA DE CLAUSURA

Notícies

Galeria de fotos

Autor: Raniero Corbelletti
Autor: Raniero Corbelletti
Autor: Raniero Corbelletti
Autor: Raniero Corbelletti
Autor: Raniero Corbelletti
Federación Española de Patinaje | http://www.fep.es | e-mail:
C/ Albasanz 52, 1º izq. | 28037 Madrid | Teléfono: 913 270 062 | e-mail:
C/ Casanova 2, 4ºA | 08011 Barcelona | Teléfono: 932 928 080 | e-mail: